logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2019 roku
Raport nr 29/20192019-08-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kwartał 2019 roku:

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,7 mld PLN
  2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,78 mld PLN; w tym:
    1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,60 mld PLN
    2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,18 mld PLN
  3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,57 mld PLN.
  4. Efekt LIFO: -0,04 mld PLN (podwyższający raportowany wynik operacyjny)

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wg metodologii LIFO może mieć ujemny wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 0,04 mld PLN.

W załączeniu Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kwartał 2019 roku.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu za 1 półrocze 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 20 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Szacunki wyników dane operacyjne 2 kw 2019