logo

Zakończenie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.
Raport nr 32/2019 2019-10-01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. dotyczącego rozpoczęcia procesu due dilligence Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) przez PKN Orlen S.A., Zarząd Spółki informuje o zakończeniu tego procesu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.