logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2019 roku
Raport nr 34/20192019-10-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”)przekazuje szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2019 roku:

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,9 mld PLN

  2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,86 mld PLN; w tym:

    1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,78 mld PLN

    2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,07 mld PLN

  3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,63 mld PLN.

  4. Efekt LIFO: 0,1 mld PLN (obniżający raportowany wynik operacyjny)

 

W załączeniu Spółka przekazuje wybrane dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2019 roku.

 

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie za 3 kwartał 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 30 października 2019 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2019 roku