logo

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 39/2019 2019-12-06

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Spółka wraz z Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupą Azoty Polyolefins S.A., podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” wydłużający okres obowiązywania tego listu intencyjnego do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Aneks nie wpływa na pozostałe postanowienia listu intencyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.