logo

Podpisanie Porozumienia wstępnego dotyczącego udziału w finansowaniu Projektu „Polimery Police”
Raport nr 41/20192019-12-13

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 31 października 2019 roku, nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku oraz 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Spółka wraz z Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupą Azoty Polyolefins S.A., podpisały Porozumienie wstępne dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego Projektu „Polimery Police” („Projekt”).  

Porozumienie jest warunkowe i uzależnione od pozyskania zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz spełnienia innych warunków zawieszających.

 

Przedmiotowe porozumienie stanowi podstawę do uzgodnienia docelowej dokumentacji dotyczącej udziału w finansowaniu Projektu.     

 

W ramach porozumienia Spółka przewiduje zaangażowanie w kwocie 300 milionów PLN w formie kapitału akcyjnego oraz 200 milionów PLN w postaci pożyczki podporządkowanej.  

 

Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.