logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2008 roku
Raport nr 9/20082008-01-23

Na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2008 roku: 1. Raporty kwartalne Raport kwartalny jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744). IV kwartał 2007 roku 28 lutego 2008 roku I kwartał 2008 roku 15 maja 2008 roku II kwartał 2008 roku 13 sierpnia 2008 roku III kwartał 2008 roku 13 listopada 2008 roku 2. Raport półroczny za I półrocze 2008 roku Półroczny raport jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744). Skonsolidowany raport półroczny 25 września 2008 roku 3. Raporty roczne za 2007 rok Raport roczny jednostkowy za 2007 rok 6 maja 2008 roku Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok 6 maja 2008 roku.