logo

Zawiadomienie o decyzji UOKIK związanej z projektem „Polimery Police"
Raport nr 2/2020 2020-01-22

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 31 października 2019 roku, nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, nr 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz nr 41/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku, Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 roku powzięła informację, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Grupę Azoty S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz Spółkę wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność pod firmą Grupa Azoty Polyolefins S.A..

Zgoda stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających przewidzianych w Porozumieniu wstępnym, które dotyczy warunków inwestycji Grupy LOTOS S.A. w kapitał zakładowy oraz udzielenia finansowania dłużnego dla Projektu „Polimery Police” (zakomunikowanym w raporcie bieżącym nr 41/2019 z 13 grudnia 2019 roku).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.