logo

Miesięczna struktura produkcji rafinerii w lutym 2020 roku
Raport nr 5/2020 2020-03-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu strukturę wytworzenia produktów rafineryjnych i wolumen przerobu ropy w lutym 2020 roku w konfiguracji technologicznej uwzględniającej instalacje produkcyjne Grupy LOTOS S.A. oraz instalacje LOTOS Asfalt sp. z o. o. zbudowane w ramach Projektu EFRA. 

Jednocześnie Spółka informuje, że uzyskana struktura produktów rafineryjnych w lutym 2020 roku jest mniej korzystna od docelowo zakładanej. Przyczyną tej sytuacji były nieplanowane tymczasowe przerwy w pracy instalacji opóźnionego skoksowania („DCU”, tj. Delayed Coking Unit).  Zapewnienie płynnej pracy DCU napotkało typowe dla nowo oddawanych instalacji zakłócenia, które zostały usunięte.

Opisana wyżej sytuacja może skutkować niższą od zakładanej inkrementalną, tj. osiąganą dzięki instalacjom projektu EFRA, efektywną marżą rafineryjną w 1 kw. 2020 roku. Ostateczny efekt ekonomiczno-finansowy dla wyników skonsolidowanych w 1 kw. 2020 roku uzależniony będzie od szeregu czynników, w szczególności od struktury wytworzenia produktów rafineryjnych w marcu 2020 roku oraz od kształtowania się marż dla poszczególnych produktów rafineryjnych, które podlegają znacznym wahaniom od początku bieżącego roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

 

 

 

 

Miesięczna struktura produkcji rafinerii: luty 2020