logo

Informacja o wpływie skutków wirusa SARS-CoV-2 na realizację projektu wydobycia ropy naftowej na złożu YME
Raport nr 7/2020 2020-03-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż w rezultacie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wystąpiły okoliczności, które będą miały wpływ na datę rozpoczęcia wydobycia na złożu YME (‘YME’) w porównaniu do dotychczas komunikowanego terminu, tj. 4 kwartału 2020 roku.

Czas trwania przebudowy platformy „Maersk Inspirer” (‘Platforma’), która zgodnie z Planem Zagospodarowania Złoża będzie służyła wydobyciu węglowodorów na YME może ulec istotnemu wydłużeniu w wyniku zarządzenia władz norweskich będącego rezultatem pandemii wirusa SARS-Cov-2. Skutkuje to m.in. koniecznością rezygnacji z pracowników pochodzących spoza Norwegii. Wyżej wymienione okoliczności zostały zgłoszone przez właściciela platformy, Maersk Drilling, oraz jego podwykonawcę, Aker Solutions, który realizuje przebudowę w/w platformy, a będą ograniczały operacje tych przedsiębiorstw w różny sposób, wpływając jednocześnie na możliwość realizacji wzajemnych zobowiązań.

W związku z dokonanymi zgłoszeniami Spółka szacuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo przesunięcia terminu rozpoczęcia wydobycia węglowodorów na złożu YME na 4 kwartał 2021 roku. Spółka na bieżąco analizuje sytuację na projekcie YME oraz będzie informować o kluczowych ustaleniach zmieniających obecny status jego realizacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.