logo

Podpisanie umowy zastawu na objętych przez Grupę LOTOS S.A. akcjach Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Raport nr 34/20202020-12-04

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 16 listopada, o objęciu przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”), w ramach wykonania umowy inwestycyjnej, akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach („GA Polyolefins”) o wartości 300.000.000 PLN, dających udział Spółki w kapitale zakładowym GA Polyolefins w wysokości 17,3%, Spółka informuje, iż w dniu 4 grudnia 2020 r. podpisała umowę zastawu rejestrowego i finansowego na przedmiotowych akcjach GA Polyolefins na rzecz banku PEKAO S.A., działającego jako agent zabezpieczeń kredytu na finansowanie projektu Polimery Police, zaciągniętego przez GA Polyolefins.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.