logo

Powołanie Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 35/20202020-12-07

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) X wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Zofię Marię Paryłę na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 7 grudnia 2020 r.

Pani Zofia Maria Paryła została powołana w skład zarządu Spółki X kadencji 25 lipca 2019 roku jako Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, dodatkowo w dniu 12 listopada Rada Nadzorcza Spółki powierzyła jej pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Pani Zofia Maria Paryła jest absolwentką Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Apsley Business School w Londynie oraz Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania na kierunku rachunkowość.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krakowie. W latach 1997 – 2017 związana z sektorem prywatnym, w tym w latach 2010 – 2017 na stanowisku głównej księgowej. Przez 2 lata pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu w Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

Pani Zofia Maria Paryła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.