logo

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu projektu Umowy współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. oraz Skarbem Państwa
Raport nr 15/20212021-05-12

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 7 maja 2021 roku: 

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2021 roku Spółka otrzymała projekt Umowy o współpracy pomiędzy Spółką, PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. oraz Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Aktywów Państwowych p. Jacka Roberta Sasina, mającej na celu uszczegółowienie zasad współpracy w zakresie konsolidacji aktywów posiadanych przez Skarb Państwa poprzez przejęcie kontroli przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS oraz PGNiG. Projekt Umowy wskazuje sposób przeprowadzenia tej transakcji”.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.