logo

Podpisanie umowy na realizację Projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO)
Raport nr 34/2021 2021-09-28

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 roku spółka LOTOS Oil Sp. z o.o. („LOTOS Oil”), podmiot w 100% zależny od Spółki, oraz Kinetics Technology S.p.A. z siedzibą w Rzymie („Kinetics Technology”) zawarły umowę na projektowanie techniczne, zakupy i dostawy oraz prace budowlano-montażowe, w formule stała cena i realizacja „pod klucz” (ang. Engineering Procurement & Construction – Lump Sum Turnkey; „EPC-LSTK”) dla całego zakresu technicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Projekt „Hydrokrakingowy Blok Olejowy” („Projekt HBO”). W zakres Projektu HBO wchodzą między innymi: (i) budowa nowych obiektów – instalacja hydrokrakingu, wykorzystująca procesy odparafinowania katalitycznego i uwodornienia, na licencji udzielonej przez Chevron Lummus Global; parki zbiorników wsadu i produktów instalacji; rurociągi międzyobiektowe; stacja zasilania elektrycznego; (ii) adaptacja i modernizacja obiektów istniejących na terenie rafinerii LOTOS w Gdańsku, powiązanych technologicznie lub technicznie z nowymi obiektami. 

Celem biznesowym Projektu HBO jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów (oleje bazowe Grupy II). Rozpoczęcie eksploatacji nowej instalacji hydrokrakingu spowoduje podniesienie ogólnej konkurencyjności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze produkcji i sprzedaży baz olejowych, stwarzając możliwość wprowadzenia na rynek olejów bazowych Grupy II, w tym – oleju bazowego typu Brightstock.

 Realizacja Projektu HBO jest spójna ze strategią Spółki na lata 2017-2022. HBO nie będzie przedmiotem dezinwestycji w ramach realizacji środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską w związku ze zgodą wydaną na dokonanie koncentracji, polegającej na połączeniu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z Grupą LOTOS S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2021.

Wartość umowy EPC-LSTK to około 0,22 mld EUR przy całkowitych nakładach inwestycyjnych dla Projektu HBO szacowanych na około 0,32 mld EUR. W celu finansowania pierwszego etapu prac związanych z Projektem HBO Spółka udzieliła pożyczki LOTOS Oil w wysokości 0,34 mld PLN. Obecnie trwa proces aranżacji pełnego zewnętrznego finansowania dla Projektu HBO.

Postanowienia umowy EPC-LSTK nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Przyjęty harmonogram realizacji zakłada przekazanie do eksploatacji wszystkich instalacji i obiektów będących w zakresie technicznym Projektu HBO w pierwszej połowie 2025 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.