logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2021 roku
Raport nr 39/2021 2021-10-19

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 3 kwartał 2021 roku.

 Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 9,20 mld PLN.

  1. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 1,15 mld PLN, w tym:

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 3 kwartał 2021 roku, którego publikacja odbędzie się 29 października 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.