logo

Wydłużenie terminu realizacji środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.
Raport nr 41/20212021-11-12

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020, Grupa LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) informuje, że PKN Orlen S.A. („PKN Orlen”) otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu na realizację środków zaradczych, do wykonania których PKN Orlen jest zobowiązany w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą LOTOS dla konkurencji na właściwych rynkach (opisanych szerzej w raporcie bieżącym nr 21/2020).    

Nowy termin realizacji środków zaradczych został wyznaczony na dzień 14 stycznia 2022 roku i wynika z konieczności sfinalizowania procesu negocjacyjnego z partnerami, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące wdrożenia Środków Zaradczych oraz umożliwienia partnerom przeprowadzenia ścieżki decyzyjnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne.