logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia 2008 roku oraz po wznowieniu obrad w dniu 20 lutego 2008 roku.
Raport nr 16/20082008-02-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. zwołanym na dzień 22 stycznia 2008 roku, które zakończyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lutego 2008 roku: Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ w dniu 22.01.2008 / Udział w głosach NWZ w dniu 20.02.2008 / Udział w głosach ogółem Nafta Polska SA / 59.025.000 / 76,87% / 79,96% / 51,91% Skarb Państwa / 7.878.030 / 10,26% / 10,67% / 6,93% ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OFE / 4.500.000 / 5,86% / 6,10% / 3,96% Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.