logo

Umorzenie postępowania upadłościowego Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. w Gorlicach.
Raport nr 18/20082008-03-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V Sąd Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 roku sprawy upadłości Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. w Gorlicach (Grupa LOTOS S.A. posiada 91,54% kapitału akcyjnego spółki) w przedmiocie wniosku syndyka upadłości „Capricorn” Sp. z o.o. w Nowym Sączu o umorzenie postępowania upadłościowego postanowił na podstawie art. 361 pkt 2 prawa upadłościowego i naprawczego umorzyć postępowanie upadłościowe. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.