logo

Zmiana daty publikacji raportów rocznych
Raport nr 19/20082008-04-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Grupy LOTOS S.A. za rok 2007 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2007. Oba raporty zostaną opublikowane w dniu 8 maja 2008 roku. Wcześniej opublikowany termin przekazania obu raportów rocznych za 2007 rok ustalony był na 6 maja 2008 roku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §100 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.