logo

Zakup udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych
Raport nr 23/20082008-05-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja br. spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.) podpisała z norweską spółką Revus Energy porozumienie dotyczące zakupu 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr 316, 316B, 316CS i 316DS na Morzu Północnym. Zakupione koncesje obejmują złoże YME wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym. Złoże YME znajduje się w odległości 110 km od brzegu w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego. Zasoby wydobywalne ropy naftowej złoża Yme odpowiadające dziesięcioprocentowemu udziałowi LOTOS E&P Norge AS oszacowane przez operatora (firma Talisman) wynoszą 6,8 mln baryłek (ok. 900 tys. ton). Rozpoczęcie wydobycia ze złoża planowane jest na drugą połowę 2009 r. Wartość transakcji wynosi 52,5 mln USD (tj. 114 770 250 zł wg. średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 20 maja 2008 roku). Około 20% ceny pokrywa przejęcie praw do odliczeń podatkowych przysługujących sprzedającemu z tytułu poniesionych inwestycji.. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu warunków: uzyskania zgód Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Petrobaltic S.A. (zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 69%) i norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy której podstawę stanowi zakończenie procesu formalnej prekwalifikacji E&P Norge AS dotyczącej prowadzenia działalności na norweskim szelfie kontynentalnym. Transakcja to istotny element w rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy LOTOS na terenie norweskiego szelfu kontynentalnego. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.