logo

Korekta Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2007
Raport nr 25/20082008-05-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w związku z pomyłką edytorską w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2007, które jest elementem raportu Emitenta za 2007 rok, na stronie 20, 21 oraz 23 zostały błędnie zaprezentowane następujące dane: pkt 7.1., str. 20 Było: W 2007 roku Grupa LOTOS S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 11 873,9 mln zł tj. na poziomie o 2,1% ... Powinno być: W 2007 roku Grupa LOTOS S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 11 866,6 mln zł tj. na poziomie o 2,0% … Było: Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły w 2007 roku 452,3 mln zł, tj. o 40,2% … Powinno być: Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły w 2007 roku 452,3 mln zł, tj. o 20,8% … pkt 7.1., str. 21 Było: Wymienione czynniki wpłynęły na wzrost zysku operacyjnego o było 25,1% w porównaniu z 2006 rokiem, tj. do poziomu 423,3 mln zł. Powinno być: Wymienione czynniki wpłynęły na wzrost zysku operacyjnego o 22,9% w porównaniu z 2006 rokiem, tj. do poziomu 416,1 mln zł. Było: Przychody finansowe Grupy LOTOS S.A. w 2007 roku osiągnęły poziom było 464,9 mln zł, tj. o 301,6 mln zł więcej niż w 2006 roku, … Powinno być: Przychody finansowe Grupy LOTOS S.A. w 2007 roku osiągnęły poziom 472,1 mln zł, tj. o 308 mln zł więcej niż w 2006 roku, … Było: Saldo na działalności finansowej w 2007 wyniosło 448,8 mln zł i wzrosło w porównaniu z 2006 rokiem o 295,8 mln zł. Powinno być: Saldo na działalności finansowej w 2007 wyniosło 456,1 mln zł i wzrosło w porównaniu z 2006 rokiem o 303,0 mln zł. Było: Saldo na działalności finansowej w 2007 wyniosło 448,8 mln zł i wzrosło w porównaniu z 2006 rokiem o 295,8 mln zł. Powinno być: Saldo na działalności finansowej w 2007 wyniosło 456,1 mln zł i wzrosło w porównaniu z 2006 rokiem o 303,0 mln zł. pkt 7.2., str. 23 Było: Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31 grudnia 2007 wyniósł 1 975,7 mln zł … Powinno być: Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31 grudnia 2007 wyniósł 1 975,3 mln zł …