logo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r. wraz z uzasadnieniami.
Raport nr 29/20082008-06-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r. wraz z ich uzasadnieniami. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.