logo

Przedłużenie koncesji wydanej na rzecz spółki Petrobaltic S.A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Wolin".
Raport nr 30/20082008-06-17

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 53/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 16 czerwca 2008r. spółka Petrobaltic S.A. (zależna od Grupy LOTOS S.A. w 69%) otrzymała decyzję Ministra Środowiska w sprawie przedłużenia okresu ważności koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Wolin" położonym w zachodniej części obszaru morskiego RP. Zgodnie z przedmiotową decyzją Petrobaltic S.A. otrzymał koncesję na okres 9,5 roku, licząc od dnia udzielenia koncesji tj. 14 grudnia 2001 roku. Oznacza to przedłużenie koncesji o okres 3 lat. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.