logo

Zmiana oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS S.A. dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
Raport nr 31/20062006-05-16

Na podstawie Regulaminu GPW §29 pkt.4 Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2006 roku podjął uchwałę w sprawie zmian w oświadczeniu dot. zakresu przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". Aktualne oświadczenie zawiera załącznik do niniejszego raportu. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Regulamin GPW §29 pkt.4