logo

Oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS S.A. dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
Raport nr 32/20072007-06-28

Na podstawie Regulaminu GPW §29 pkt.3 Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje oświadczeniu dot. zakresu przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".