logo

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VI kadencji
Raport nr 40/20082008-07-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Spółka w dniu 7 lipca 2008 roku otrzymała oświadczenia Pana Henryka Siodmoka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VI kadencji o jego rezygnacji z dniem dzisiejszym z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki VI kadencji.

Pan Henryk Siodmok jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazał powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji oraz ewentualne wątpliwości co do faktycznego terminu upływu kadencji i wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej VI kadencji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.