logo

Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 33/20082008-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji powołane zostały następujące osoby: Pan Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej, Pan Piotr Chajderowski – Członek Rady Nadzorczej, Pan Leszek Starosta - Członek Rady Nadzorczej, Pan Jan Stefanowicz - Członek Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Obszyński – Członek Rady Nadzorczej, Pani Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych