logo

Przerwa w produkcji w LOTOS Jasło S.A.
Raport nr 34/20062006-06-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż wskutek dużych opadów atmosferycznych, wody rzeki Wisłoki na Podkarpaciu zalały w minioną niedzielę niektóre instalacje spółki LOTOS Jasło S.A. (Grupa LOTOS S.A. posiada 80,01 % akcji spółki LOTOS Jasło S.A.). W wyniku zalania nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zalanie pompowni zakładu spowodowało konieczność wyłączenia z ruchu instalacji destylacji rurowo - wieżowej wstrzymując tym samym przerób ropy naftowej w jasielskiej rafinerii. Zatrzymano instalację do produkcji asfaltów LOTOS Asfalt oraz zakład przerobu tworzyw sztucznych. Wyłączony z eksploatacji został również nowy terminal paliw, którego rolę przejął dotychczas używany nalewak. Sprzedaż produktów i obsługa klientów są realizowane na bieżąco i bez zakłóceń. Uruchamianie zatrzymanych instalacji potrwa przez ok. 3 dni. Straty materialne zostaną oszacowane po usunięciu skutków powodzi. Instalacje produkcyjne są ubezpieczone. Przerwa w produkcji LOTOS Jasło nie będzie miała znaczącego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w II kw. 2006 roku. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.