logo

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VI kadencji.
Raport nr 37/20082008-07-03

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Spółka w dniach 2 i 3 lipca 2008 roku otrzymała oświadczenia wymienionych poniżej członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VI kadencji o ich rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki VI kadencji. - Pani Marta Busz – Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VI kadencji, z dniem 2 lipca 2008 roku, - Pan Jacek Mościcki – Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VI kadencji, z dniem 2 lipca 2008 roku, - Pan Grzegorz Szczodrowski – Sekretarz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VI kadencji, z dniem 2 lipca 2008 roku, - Pan Jan Stefanowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VI kadencji, z dniem 1 lipca 2008 roku, Pan Jan Stefanowicz jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazał powołanie jego osoby do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji oraz ewentualne wątpliwości co do upływu poprzedniej kadencji i wygaśnięcia mandatu. Pozostali wymienieni powyżej członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VI kadencji jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazali powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji oraz wątpliwość co do faktycznego terminu upływu kadencji i wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej VI kadencji. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.