logo

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Raport nr 50/20062006-07-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10 maja 2006 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. do kwoty 10.000 tys. PLN. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 20.000 udziałów o wartości 500 PLN za jeden udział. Ogólna liczba głosów po wpisie zmiany kapitału zakładowego wynosi 20.000. LOTOS Czechowice S.A jest jedynym udziałowcem Spółki. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. zostało w całości opłacone gotówką. Zmiana struktury kapitału LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. nastąpiła w celu realizacji inwestycji instalacji do produkcji estrów kwasów tłuszczowych. Inwestycja powstanie na bazie technologii i licencji CD Process (Connemann Diesel). Po jej uruchomieniu LOTOS Czechowice będzie w stanie wyprodukować rocznie 100 tys. ton najwyższej jakości biokomponentu. Wartość projektu oszacowano na ok. 71 mln zł. LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. jest spółką w pełni kontrolowaną przez LOTOS Czechowice S.A. - spółki w 80,04% zależnej od Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.