logo

Rozpoczęcie eksploatacji złoża B8 przez spółkę "Petrobaltic" S.A.
Raport nr 54/20072007-12-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informacje iż "Petrobaltic" S.A. (Grupa LOTOS S.A. posiada 69% akcji tej spółki) rozpoczęła w dniu 17 grudnia 2007 eksploatację złoża B8. Złoże B8 jest położone blisko 68 km od linii brzegowej, na wysokości Helu. Ropa znajduje się tam w pokładach kambryjskich, na głębokości ok. 2600 metrów pod dnem morza. Eksploatacja złoża prowadzona będzie poprzez wydobycie ropy naftowej trzema odwiertami eksploatacyjnymi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Następnie na podstawie uzyskanych w czasie eksploatacji danych podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszych działań związanych ze sposobem zagospodarowania złoża i jego dalszej eksploatacji. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.