logo

Złoże B23 - przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy i gazu w rejonie "Gotlandia".
Raport nr 59/20062006-11-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2006 z dnia 24 sierpnia br. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o fakcie, iż 7 listopada 2006 r. spółka zależna Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A. otrzymała decyzje Ministra Środowiska o przedłużeniu o 3 lata (do 14 grudnia 2010 roku) okresu ważności koncesji nr 36/2001/p z 14 grudnia 2001 roku – na poszukiwanie i rozpoznawanie przez Petrobaltic złóż ropy i gazu ziemnego w rejonie "Gotlandia", położonym we wschodniej części obszaru morskiego Rzeczpospolitej Polkiej. W rejonie "Gotlandia" znajduje się obiekt B23, położony ok. 160 km na północ od Gdańska. Geologiczne badania tego rejonu pozwalają oszacować wydobywalne zasoby węglowodorów z tej struktury na ok. 15 mln metrów sześciennych. Ponadto w dniu 7 listopada 2006 r. spółka Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A. otrzymała na okres 20 lat koncesję na wydobywanie gazu ziemnego (gazokondensatu) ze złoża B6 położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Uzyskanie powyższej koncesji stwarza możliwość kontynuacji prac nad koncepcją zagospodarowania powyższego złoża. Złoże B6, którego zasoby szacuje się na ok. 1.800 mln m3 położone jest ok. 75 km na północ od Łeby. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.