logo

Podpisanie kontraktu EPC na budowę instalacji HDS
Raport nr 60/20062006-11-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2006 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z firmą ABB Lummus Global kontrakt EPC na budowę instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (tzw. HDS) w oparciu o licencję firmy Chevron Lummus Global. Wybudowanie instalacji HDS umożliwi Spółce spełnienie unijnych wymagań jakościowych dla olejów napędowych, które będą obowiązywały od 2009 roku. Przepustowość instalacji dostosowana jest do planowanej wielkości przerobu ropy naftowej na poziomie 10,5 mln ton z możliwością odsiarczania około 2,3 mln ton oleju napędowego rocznie. Realizacja kontraktu planowana jest na 31 miesięcy. Zawarcie powyższego kontraktu wynika z realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. przewidującej budowę instalacji HDS w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (PKRT). Celem PKRT jest zwiększenie zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku o około 75%, tj. do 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie oraz pogłębienie stopnia jej przerobu. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.