logo

Zakup udziałów w norweskiej koncesji poszukiwawczej
Raport nr 46/20082008-08-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (spółka w 100% zależna od Petrobaltic S.A. w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 69% kapitału akcyjnego) zawarła w dniu dzisiejszym umowę dotyczącą nabycia 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455 dotyczącej obszaru 1.365 km kwadratowych, zlokalizowanego w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego.

LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisał ww. umowę z norweską firmą poszukiwawczo-wydobywczą Noreco. LOTOS Exploration and Production Norge AS uzyska 20 proc. udział w licencji w zamian za pokrycie 40% spodziewanych kosztów ponoszonych przez firmę Noreco w związku z prowadzeniem badań sejsmicznych w ramach licencji PL455, czyli około 38 mln NOK (tj. 15,9 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 26 sierpnia 2008 r.). Transakcja wejdzie w życie po uzyskaniu stosownych zgód wydanych przez norweskie instytucje.

Koncesja PL455 została przyznana firmie Noreco w ramach rundy kwalifikacyjnej APA2007. Noreco jest również operatorem ww. koncesji i posiada w niej 50% udział  po zwarciu transakcji z LOTOS Exploration and Production Norge AS. Przeprowadzenie badań sejsmicznych planowane jest w latach 2008 – 2009, zaś wiercenia potwierdzające potencjalne zasoby w 2010 r. Zgodnie z norweskim systemem podatkowym, w razie zakończenia poszukiwań niepowodzeniem, 78% poniesionych kosztów może zostać zrefundowanych.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.