logo

Rozszerzenie zakresu dwóch koncesji wydanych na rzecz spółki Petrobaltic S.A. na wydobycie gazu ziemnego ze złóż B6 oraz B4
Raport nr 52/20082008-10-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 16 października 2008r. powziął informację, iż spółka Petrobaltic S.A. (zależna od Grupy LOTOS S.A. w 69%) otrzymała decyzje Ministra Środowiska w sprawie przedłużenia okresu ważności koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża B6 i w sprawie zmiany w okresie rozpoczęcia działalności objętej koncesjami na złożach B6 oraz B4.

Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami Petrobaltic S.A. otrzymał koncesję na wydobycie gazu ziemnego ze złoża B6 na okres 26 lat, licząc od dnia udzielenia koncesji tj. 7 listopada 2006 roku oraz decyzje w sprawie zmiany w koncesjach na wydobycie gazu ziemnego ze złóż B4, (zgodnie z którą przedłużony został okres rozpoczęcia działalności objętej koncesją na złożu B6 do 96 miesięcy oraz na złożu B4 do 84 miesięcy licząc od dnia udzielenia koncesji, tj. odpowiednio od 7 listopada 2006 roku oraz od 11 maja 2007 r.
Oznacza to przedłużenie pierwszej opisanej wyżej koncesji o okres 6 lat i okresu rozpoczęcia działalności na każdym z opisywanych wyżej złóż o 60 miesięcy.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.