logo

Zakup udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych obejmujących złoże Yme
Raport nr 54/20082008-10-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuję, iż w dniu 22 października br. spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.) podpisała z norweską spółką Det norske oljeselskap ASA porozumienie dotyczące zakupu 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr 316, 316B, 316CS i 316DS na Morzu Północnym.

Zakupione koncesje obejmują złoże Yme, które znajduje się w odległości 110 km od brzegu w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego. Rozpoczęcie wydobycia ze złoża planowane jest na drugą połowę 2009 r.

Wartość transakcji wynosi 390 mln NOK (tj. 161 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 22 października 2008 roku). Około 30% ceny pokrywa przejęcie praw do odliczeń podatkowych przysługujących sprzedającemu z tytułu poniesionych inwestycji. Wynagrodzenie zostanie dodatkowo powiększone o kwotę wynikającą z poniesionych nakładów inwestycyjnych (przypadających na 10% udział w złożu Yme) w okresie od stycznia 2008 roku do dnia zamknięcia transakcji, których szacunkowa wielkość wynosi 180 mln NOK (tj. 74 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 22 października 2008 roku). Pozostałe nakłady inwestycyjne (przypadające na 10% udział w złożu Yme) przed uruchomieniem produkcji na złożu szacowane są na 50 mln USD (tj. 144 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 22 października 2008 roku).

Opisywana transakcja jest drugim w tym roku zakupem udziałów w złożu Yme dokonanym przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS (raporty bieżące nr 23/2008 oraz 48/2008). W wyniku finalizacji obydwu tegorocznych transakcji LOTOS Exploration and Production Norge AS stanie się posiadaczem łącznie 20% udziału w złożu Yme, któremu odpowiadają zasoby wydobywalne ropy naftowej (szacunek operatora złoża, firmy Talisman) na poziomie 13,6 mln baryłek (ok. 1.800 tys. ton).

Opisywana powyżej umowa wejdzie w życie po uzyskaniu zgód norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy oraz norweskiego Ministerstwa Finansów.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.