logo

Finalizacja zakup udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455
Raport nr 56/20082008-10-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku informuje, że po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających z dniem 31 października 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (spółka w 100% zależna od Petrobaltic S.A. w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 69% kapitału akcyjnego) nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455 dotyczącej obszaru 1.365 km kwadratowych, zlokalizowanego w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.