logo

Stanowisko Zarządu Grupy LOTOS S.A. dot. rekomendacji Unicredit
Raport nr 59/20082008-11-24

Zarząd uznaje wnioski zawarte w rekomendacji Unicredit z dnia 21 listopada 2008r. za bezpodstawne.

Nie mające pokrycia w rzeczywistości są w szczególności sugestie dotyczące możliwego bankructwa spółki.

Zarząd uznaje to za bezprecedensową próbę zdyskredytowania spółki w oczach inwestorów, klientów i instytucji finansujących.

Zarząd spółki informuje, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej.

Płynność spółki zarówno w krótkim jak i długim terminie nie jest zagrożona.

Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i w dającej się przewidzieć przyszłości nie widać żadnych zagrożeń co do ich regulowania przez spółkę.

Perspektywy działania spółki nie uległy zmianie i nie są zagrożone.

Kluczowe projekty inwestycyjne realizowane są bez zakłóceń zgodnie z przyjętymi założeniami, harmonogramem i modelem finansowym.

Zarząd apeluje do inwestorów o niedokonywanie pochopnych decyzji inwestycyjnych opartych na nieodpowiedzialnej rekomendacji analityków Unicredit.

Zarząd wystąpi o ochronę praw spółki na drogę prawną. W pierwszej kolejności o całej sprawie zostaną poinformowane organy państwa odpowiedzialne za nadzór nad funkcjonowaniem polskiego sektora finansowego.


Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.