logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2009 roku
Raport nr 2/20092009-01-30

Na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:
1. Raporty kwartalne
Raport kwartalny jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744).
- IV kwartał 2008 roku 2 marca 2009 roku
- I kwartał 2009 roku 14 maja 2009 roku
- II kwartał 2009 roku 13 sierpnia 2009 roku
- III kwartał 2009 roku 16 listopada 2009 roku
2. Raport półroczny za I półrocze 2009 roku
Półroczny raport jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744).
- Skonsolidowany raport półroczny 30 września 2009 roku
3. Raporty roczne za 2008 rok
- Raport roczny jednostkowy za 2008 rok 28 kwietnia 2009 roku
- Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok 28 kwietnia 2009 roku.