logo

Pakiet antykryzysowy dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 4/20092009-02-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w związku z niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym związanym ze światowym kryzysem gospodarczym oraz prowadzonymi obecnie przez Grupę LOTOS S.A. programami inwestycyjnymi przygotował i przyjął do realizacji pakiet antykryzysowy dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowym celem działań wchodzących w skład pakietu jest zapewnienie realizacji najistotniejszych dla Grupy LOTOS S.A. i jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy programów inwestycyjnych oraz zapewnienie płynności spółki w 2009 roku.

Kluczowymi elementami pakietu są oszczędności kosztów w 2009 roku na poziomie około 170 mln zł oraz zawieszenie lub zaniechanie wydatków inwestycyjnych jakie miały być poniesione w 2009 roku na kwotę około 220 mln zł, co w efekcie powinno doprowadzić do polepszenia przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. o około 390 mln zł.

Zarząd spółki w związku z niepewną sytuacją rynkową oraz ograniczonymi możliwościami pozyskania finansowania podjął decyzję o zawieszeniu realizacji projektów inwestycyjnych zakładanych w strategii spółki na lata 2006 – 2012 o łącznej wartości nakładów około 2,1 mld zł. Ograniczenia te nie dotyczą realizowanych obecnie kluczowych projektów inwestycyjnych: Programu 10+, zagospodarowania złoża Yme na szelfie norweskim oraz planowanych nakładów na zagospodarowanie złóż B8 i B23 na Morzu Bałtyckim w ramach programu rozwojowego spółki Petrobaltic S.A.
 
Wskazane ograniczenia oznaczają redukcję łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy  Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pozostałych do realizacji na lata 2009-2012 o ponad 25%, a z uwzględnieniem podjętych zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Programu 10+ i zagospodarowania złoża Yme prawie 40%. Zostaną one osiągnięte poprzez odłożenie w czasie realizacji poszczególnych projektów.

Zarząd spółki będzie na bieżąco monitorował sytuację rynkową i w przypadku istotnych jej zmian będzie dokonywał weryfikacji przedstawionych powyżej założeń.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.