logo

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji
Raport nr 7/20092009-03-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Spółka w dniu 10 marca 2009 roku otrzymała oświadczenie Pana Piotra Chajderowskiego - Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji o jego rezygnacji z dniem dzisiejszym z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VII kadencji.

Pan Piotr Chajderowski jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazał obowiązki zawodowe, które w istotnym stopniu mogą ograniczyć jego aktywną działalność w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.