logo

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - sprostowanie
Raport nr 36/20092009-08-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Grupa LOTOS S.A. przekazała za pomocą systemu ESPI do wiadomości publicznej wszelkie dokumenty składające się na Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r.  Omyłkowo użyty został formularz  PS (skonsolidowany raport półroczny) zamiast PSr (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.