logo

Akcje serii C Grupy LOTOS S.A. - informacja w oparciu o §24 Regulaminu GPW
Raport nr 1/20102010-01-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do par. 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) informuje, iż akcje serii C Grupy LOTOS S.A. nie zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia ich subskrypcji.
Jednocześnie informuje, iż  zgodnie z uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku planowane jest wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C, objętych w ramach subskrypcji prywatnej w całości przez akcjonariusza Skarb Państwa oraz że prowadzone są w tym celu prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego Spółki, którego zatwierdzenie umożliwi ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie ww. akcji do obrotu giełdowego.