logo

Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 26/20102010-02-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2010r. do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji powołane zostały następujące osoby:

- Pan Oskar Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Oskar Pawłowski – w 1998 r. absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek prawo ze specjalizacją: prawo spółek, prawo energetyczne i antymonopolowe, zamówienia publiczne, obsługa procesu inwestycyjnego, prawo cywilne i nieruchomości, prawo nowych technologii.
W 1999 r. odebrał dyplom Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej, w 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.
Obecnie zarządza i prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Oskar Pawłowski/Oskar Pawłowski i Wspólnicy, wcześniej prawnik: w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki w latach 2003 – 2007, w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy / Domański Zakrzewki Palinka Sp.k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna w latach 2002 – 2003, w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j w latach 2000 – 2002, w Kancelarii Radcy Prawnego Kazimierz Małkowski w latach 1999- 2000, w Kancelarii Radcy Prawnego Bogusław Kański w latach 1998 – 1999.
Autor publikacji ”Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” – Rynek Energii (2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence” (Inwestor (1/2010). Włada językiem angielskim. 

Pan Michał Rumiński – magister prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 r., magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie w 2003 r., dyplom MBA na University of Chicago, Booth School of Business w 2009 r.
Od 2007 r. w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełni funkcje: Partner Inwestycyjny, Członek Zarządu spółki ABC Data Holding S.A., Prezes Zarządu i Partner Zarządzający Cleantech Venture Partners, Członek Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bankier.pl.
W latach 2000 - 2007 związany z KBC Group na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance, w 2004 r. pracował na stanowisku Naczelnika Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Kredyt Banku S.A., w latach 2000 – 2004 obejmował stanowisko Managera Projektu w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej w Kredyt Bank S.A., w latach 1999 – 2000 specjalista w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Współpracy Europejskiej. Włada językiem angielskim.
Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej”, Narodowy Bank Polski (wrzesień 2004), „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej”, INFOR (luty 2000). 

Pan Rafał Wardziński – ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. Jean Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia), stypendysta Komisji Europejskiej.
Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji 1 w Ministerstwie Skarbu Państwa – odpowiedzialny za nadzór nad spółkami sektora gazu i ropy. Między innymi były Przewodniczący Rady Nadzorczej PERN „Przyjaźń” oraz członek Rady Nadzorczej Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A., a obecnie członek Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
Posiada doświadczenie w pracy w administracji szczebla samorządowego i rządowego. W latach 2004 – 2007 pracował jako doradca parlamentarny w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Informacje o niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki zostaną przekazane niezwłocznie po otrzymaniu stosownych oświadczeń.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.