logo

Realizacja Pakietu Antykryzysowego przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 16/20102010-03-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2009 Grupy LOTOS S.A. z dnia 11 lutego 2009 roku przekazuje informacje o poziomie realizacji następujących celów Pakietu Antykryzysowego w 2009 rok:

- Oszczędności kosztów w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2009 roku, zaplanowane na poziomie 170 mln zł, wyniosły ostatecznie 252,5 mln zł.
- Wartość zawieszonych lub zaniechanych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok wyniosła 470,1 mln zł przy pierwotnych założeniach Pakietu Antykryzysowego na poziomie około 220 mln zł.

Podstawowym celem działań wchodzących w skład Pakietu Antykryzysowego było zapewnienie realizacji najistotniejszych dla Grupy LOTOS S.A. i jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy programów inwestycyjnych oraz zapewnienie płynności spółki w 2009 roku.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.