logo

Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2015
Raport nr 31/20102010-11-17

 

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 istopada 2010 roku Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2015 (Strategii). Kluczowe elementy Strategii opisane zostały w załączonym pliku.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.