logo

Przyznanie LOTOS Norge AS udziałów w koncesji PL 503B
Raport nr 5/20112011-01-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 18 stycznia 2011 r. w wyniku rozstrzygnięcia rundy prekwalifikacyjnej APA 2010 spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS (w 100% zależnej od LOTOS Petrobaltic S.A., w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 99,32,% kapitału akcyjnego) przyznany został 25% udział oraz status operatora w koncesji PL 503B zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego.

Pozostałe 75% udziałów w ww. koncesji przyznane zostało w równych proporcjach trzem spółkom: Skagen 44AS, Edison International Norway Branch, 4Sea Energy AS.

Zgodnie z programem prac obejmującym łączny obszar koncesji PL503 i przyległej do niej powyżej opisanej koncesji PL 503B (tj., obszar o powierzchni ok. 1500 km2) w połowie 2011 roku planowane jest przeprowadzenie badań sejsmicznych 3D, na podstawie których podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wykonaniu otworu poszukiwawczego
Szacunkowe koszty związane z ww. pracami, przypadające na 25% udział w koncesji, wynoszą ok. 17,5 mln NOK (tj. ok. 8,7 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 19 stycznia 2011 roku).

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.