logo

Odstąpienie LOTOS Exploration & Production Norge AS (EPN) od praw do koncesji poszukiwawczej PL 556
Raport nr 9/20112011-02-21

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2011 r. powziął informację, że spółka LOTOS E&P Norge (kontrolowana przez LOTOS Petrobaltic S.A., w którym Emitent posiada 99,32,% kapitału akcyjnego) zrezygnowała z przyznanych spółce podczas rundy koncesyjnej APA 2009 r. praw do  50%  udziału w koncesji  PL 556 zlokalizowanej na Morzu Norweskim.

LOTOS EPN jako dotychczasowy operator koncesji PL556 (pozostałe 50% udziałów otrzymała spółka Skeie Energy AS) zarekomendował niepodejmowanie zobowiązań do wiercenia otworu poszukiwawczego w ramach kolejnego etapu rozwoju złoża.

Przyczyną powyższej rekomendacji, a tym samym odstąpienia  LOTOS EPN od praw do koncesji PL556 są wyniki badań potencjału geologicznego zasobów uzyskanych w pierwszym etapie poszukiwawczym, który skończył się w dniu 19 lutego 2011 r.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.