logo

Odwołanie osoby nadzorującej Grupę LOTOS S.A.
Raport nr 7/20122012-02-29

29.02.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. (Spółki) odwołało z Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji Pana Leszka Starostę - Członka Rady Nadzorczej.

NWZ nie podało przyczyny odwołania ww. osoby z pełnionych przez nią funkcji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.