logo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011
Raport nr 19/20122012-05-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust.  1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że wszystkie wskazane w poniższym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.lotos.pl na profilu inwestorskim.

Niektóre informacje zawarte w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych  z dnia 29 lipca 2005 r.