logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 36/2012-K2012-10-31

W uzupełnieniu  raportu bieżącego nr 36/2012 Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał na NWZ Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 28.11.2012 r., które omyłkowo nie zostały zamieszczone w tym raporcie.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.